Περι Ηθικής!

“Η Ηθική είναι κλάδος της φιλοσοφίας που ασχολείται κυρίως με το παρακάτω ερώτημα: ποιες ανθρώπινες πράξεις είναι αποδεκτές και ορθές και ποιες ανάρμοστες και λανθασμένες. Η ηθική, ως σύνολο ηθικών αντιλήψεων που τυχαίνει να κυριαρχούν σε μια δεδομένη κοινωνία, δηλαδή με την ανθρωπολογική και περιγραφική έννοια, υπόκειται σε μεταβολές που εξαρτώνται από την κοινωνία στην οποία εφαρμόζεται.”
Κοινώς η ηθική είναι αρχικά «αντικειμενική» αλλά ουσιαστικά πρέπει να είναι υποκειμενική.

Το αν κάποιος συμβαδίζει την ηθική του με την κοινωνιολογική ηθική είναι κάτι αρεστό αλλά όχι αναγκαίο, και επίσης πολλές φορές η κοινωνική ηθική είναι τόσο διαστρεβλωμένη που είναι αναγκαίο η ατομική ηθική να είναι διαφορετική.

Ο καθένας θα πρέπει να ορίζει την ηθική του με βάση τα πιστεύω του την πορεία του στην ζωή και είναι καθήκον του να την τηρεί και να ζει με αυτήν, γιατί αλλιώς όσο οξύμωρο και αν ακούγεται προδίδει την ιδία του την ηθική, άρα ουσιαστικά προδίδει τα μονά πράγματα που πραγματικά τον ορίζουν σαν οντότητα και σαν ανθρώπινο ον.